Retourprocedure

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat u de artikelen heeft ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht

Klikt u hier om een retour online aan te melden of download en print het herroepingsformulier

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u geen gebruik wilt maken van onze gratis retourprocedure, zijn de kosten voor het retourneren voor uw eigen rekening. In dat geval kunt u de producten retourneren naar:

Floorkidzstore
Ginnekenweg 358
4835 NM Breda 


Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de
eerder genoemde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt
hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

Als een artikel beschadigd is of gedragen, dan zijn wij genoodzaakt kosten hiervoor in rekening te brengen (proberen van de artikelen mag natuurlijk wel). Ook bij een sterke etenslucht of rooklucht aan de artikelen zullen wij schoonmaakkosten moeten doorberekenen.

U krijgt van ons een verzendlabel waarmee u gratis uw pakketje kunt terugsturen. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzending van het retourpakket.